SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 251031 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

   » CHAT Now! « [ 79 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
This Discussion has been locked.
 ( Page 1 2 3 4 5 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: -------------------- Running ---------------------       - Views: 1028 Change Timezone:
hinh
22-Mar 2019 Friday 9:46 AM (88 days ago)               #1
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Mỹ over 0.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     

Advertisement

hinh
22-Mar 2019 Friday 9:49 AM (88 days ago)            #2
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Chile u17 over 0.5 x2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 9:50 AM (88 days ago)            #3
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Mỹ over 0.5


1-0 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 9:54 AM (88 days ago)            #4
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Deportivo Itagui 0-1; under 1 3/4


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 10:24 AM (88 days ago)            #5
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Deportivo Itagui 0-1; under 1 3/4


Đi bụi 1/2 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 10:24 AM (88 days ago)            #6
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Herediano over HT 0.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 10:26 AM (88 days ago)            #7
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Chile u17 over 0.5 x2


Đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 10:27 AM (88 days ago)            #8
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Herediano over HT 0.5


1-0 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 10:30 AM (88 days ago)            #9
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

1-0 em đã về 😍


2-0 nhanh vậy pa 🙄


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 10:47 AM (88 days ago)            #10
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Guadalupe 0-2; Under 3.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
vietsov
22-Mar 2019 Friday 10:49 AM (88 days ago)            #11
Veteran Member


Posts: 1453
Liked By: 787
Joined: 22 Jun 15
Followers: 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Guadalupe 0-2; Under 3.5ftNgược máu rồi. Good luck
 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 10:54 AM (88 days ago)            #12
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by vietsov:

Ngược máu rồi. Good luck
 


Tks,good luck 👍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
thualanghi
22-Mar 2019 Friday 10:57 AM (88 days ago)            #13
Silver Member


Posts: 10909
Liked By: 5202
Joined: 30 Jan 16
Followers: 11


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Guadalupe 0-2; Under 3.5ft

danh xiu ma khong xem live duoc thi dau nao lam...


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #31 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 3,061,250 Tổng số thành viên: 42
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 11:08 AM (88 days ago)            #14
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Santa Tecla 1-0; over 1.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 11:12 AM (88 days ago)            #15
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by thualanghi:

danh xiu ma khong xem live duoc thi dau nao lam...


Nhận xét là một phần nhưng phải số mấy mắn nữa 😄.
Mã Herediano mình mất mấy cơ hội vì chờ tí rồi vào khi vào nó cho ăn gạch 😂


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 11:13 AM (88 days ago)            #16
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Santa Tecla 1-0; over 1.5


1-1 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 12:03 PM (88 days ago)            #17
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Guadalupe 0-2; Under 3.5ft


0-3 wow... Ăn may,em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
thualanghi
22-Mar 2019 Friday 12:09 PM (88 days ago)            #18
Silver Member


Posts: 10909
Liked By: 5202
Joined: 30 Jan 16
Followers: 11


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

0-3 wow... Ăn may,em đã về 😍
Bóng đá / Tài/Xỉu
Xỉu
3.50[0-2]
Guadalupe FC -vs- Cartagines
COSTA RICA PRIMERA DIVISION
xem live ma tho chet me luon.... kiem tien kho? that....


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #31 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 3,061,250 Tổng số thành viên: 42
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 1:15 PM (88 days ago)            #19
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Singapore U23 over 1 3/4ft x2
Over HT 1/2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 1:31 PM (88 days ago)            #20
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Sắp đến phút 30' rồi nổ đi
Hồng Kong HT |v|


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 1:39 PM (88 days ago)            #21
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Trời 2 thằng rủ nhau đi bộ à 😩


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 1:41 PM (88 days ago)            #22
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Sắp đến phút 30' rồi nổ đi Hồng Kong HT |v|


Hồng Kong HT 1x2: 11.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 1:46 PM (88 days ago)            #23
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Hồng Kong over 3/4ft x2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 1:47 PM (88 days ago)            #24
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Hồng Kong HT 1x2: 11.5


Đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 1:48 PM (88 days ago)            #25
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Singapore U23 over 1 3/4ft x2
Over HT 1/2


Đi bụi HT 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 2:11 PM (88 days ago)            #26
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Hồng Kong over 3/4ft x2


1-1 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 2:12 PM (88 days ago)            #27
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Singapore U23 over 1 3/4ft x2
Over HT 1/2


1-1 em đã về 😍, chờ full


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
vietsov
22-Mar 2019 Friday 2:14 PM (88 days ago)            #28
Veteran Member


Posts: 1453
Liked By: 787
Joined: 22 Jun 15
Followers: 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

1-1 em đã về 😍


2 thằng buồi đi chết đi
Số. Ngày Chọn Tỷ lệ Tiền Cược Trạng Thái
1 Ref No:
3/22/2019 2:06:04 PM
 

Tài 0.75 [0-0] 
Tài/Xỉu

 

 
Hong Kong U23 (N) -vs- Singapore U23
Bóng đá / AFC U23 CHAMPIONSHIP QUALIFIERS

 

 

 
0.99
MY
59,000 Đang Chạy


_--------_

   Like     
anhhunq
22-Mar 2019 Friday 2:23 PM (88 days ago)            #29
Junior Member


Posts: 11
Liked By: 3
Joined: 07 Mar 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi vietsov:
2 thằng buồi đi chết đi
Số. Ngày Chọn Tỷ lệ Tiền Cược Trạng Thái
1 Ref No:
3/22/2019 2:06:04 PM
 

Tài 0.75 [0-0] 
Tài/Xỉu

 

 
Hong Kong U23 (N) -vs- Singapore U23
Bóng đá / AFC U23 CHAMPIONSHIP QUALIFIERS

 

 

 
0.99
MY
59,000 Đang Chạyđánh to thế, 59tr á
 

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 2:29 PM (88 days ago)            #30
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Singapore 1-1; Sin 1x2:4.45 , Sin |v| & over 2.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 2:52 PM (88 days ago)            #31
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Singapore 1-1; Sin 1x2:4.45 , Sin |v| & over 2.5ft


Ăn over trả lại hết cho em Cái, đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
vietsov
22-Mar 2019 Friday 3:07 PM (88 days ago)            #32
Veteran Member


Posts: 1453
Liked By: 787
Joined: 22 Jun 15
Followers: 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

Ăn over trả lại hết cho em Cái, đi bụi 😫Đánh vậy sao ăn được. Lại nhồi nữa chứ. Tôi bem 1 mã 0.75 FT. Thấy full rồi thôi. Ko chơi nữa
 


_--------_

   Like     
ThienVuHoa
22-Mar 2019 Friday 3:11 PM (88 days ago)            #33
Senior Member


Posts: 975
Liked By: 384
Joined: 22 Mar 19
Followers: 7


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi vietsov:
Đánh vậy sao ăn được. Lại nhồi nữa chứ. Tôi bem 1 mã 0.75 FT. Thấy full rồi thôi. Ko chơi nữa
học tập, 10 ngày thì 7 ngày em bay acc, 3 ngày còn lại x2 x4 acc. Nhưng tóm lại vẫn thua rất nhiều. Do tính hay nhồi nhét nên khả năng bay rất nhanh. 


_--------_

   Like     
vietsov
22-Mar 2019 Friday 3:17 PM (88 days ago)            #34
Veteran Member


Posts: 1453
Liked By: 787
Joined: 22 Jun 15
Followers: 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ThienVuHoa:

học tập, 10 ngày thì 7 ngày em bay acc, 3 ngày còn lại x2 x4 acc. Nhưng tóm lại vẫn thua rất nhiều. Do tính hay nhồi nhét nên khả năng bay rất nhanh.Nếu nói vốn 10tr 1 ngày kiếm 2tr. Tôi đảm bảo 90%  làm được. Nhưng vấn đề là sau khi kiếm được 2tr có nghĩ hay ko. Cái này nếu ai làm được tôi đảm bảo kiếm tiền dài dài. Mỗi người có pp riêng mình. Cách nhận định và 1 chút may mắn. Good luck
 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 3:19 PM (88 days ago)            #35
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by ThienVuHoa:

học tập, 10 ngày thì 7 ngày em bay acc, 3 ngày còn lại x2 x4 acc. Nhưng tóm lại vẫn thua rất nhiều. Do tính hay nhồi nhét nên khả năng bay rất nhanh. 


Nhồi nhét khi cảm nhận có goal và đang ăn,cùng lắm hoà. Càng thua càng đánh nhỏ,đen quá nghỉ. Nhiều khi lúc đen đánh có 30,50k hay tỷ số trên trời cầu may 😄.


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 3:22 PM (88 days ago)            #36
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Trời còn số 4 like,ai đi qua xin 1 like để quá. Tks nhiều 👍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 3:26 PM (88 days ago)            #37
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Đúng là Úc chưa gì 1 nho rồi, tỷ số cao đây 😜


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 3:31 PM (88 days ago)            #38
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Ataturb University 1-0; over HT 1.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 3:44 PM (88 days ago)            #39
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Ở.Cannons u20 over 2.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 3:46 PM (88 days ago)            #40
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Ở.Cannons u20 over 2.5ft


O.cannons HT over 0.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 3:53 PM (88 days ago)            #41
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

O.cannons HT over 0.5


Em đã về 😍, nhẹ cái over HT 1.5 tiếp


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 3:54 PM (88 days ago)            #42
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Ataturb University 1-0; over HT 1.5


Đi bụi em SV 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 3:56 PM (88 days ago)            #43
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Em đã về 😍, nhẹ cái over HT 1.5 tiếp


1-1 wow... Em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:03 PM (88 days ago)            #44
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Salisbury -1/4 & over 2.5 ft
Over HT 1/2 nhồi nhẹ nhẹ và nhẹ


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
vietsov
22-Mar 2019 Friday 4:05 PM (88 days ago)            #45
Veteran Member


Posts: 1453
Liked By: 787
Joined: 22 Jun 15
Followers: 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Salisbury -1/4 & over 2.5 ft
Over HT 1/2 nhồi nhẹ nhẹ và nhẹHợp ý mình
 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:08 PM (88 days ago)            #46
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Dicle university 0-0; over 1 1/4ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:09 PM (88 days ago)            #47
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by vietsov:

Hợp ý mình
 


Chúc may mắn 👍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
ThienVuHoa
22-Mar 2019 Friday 4:13 PM (88 days ago)            #48
Senior Member


Posts: 975
Liked By: 384
Joined: 22 Mar 19
Followers: 7


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1 trong 2 thằng Nữ Úc sẽ nổ. Hi vọng cả 2 cùng nổ. 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:15 PM (88 days ago)            #49
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Adelaide university 0-0; HT over 0.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:15 PM (88 days ago)            #50
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by ThienVuHoa:

1 trong 2 thằng Nữ Úc sẽ nổ. Hi vọng cả 2 cùng nổ. 


Trùng ý quá 😄,luck


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:19 PM (88 days ago)            #51
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Rải boom nhiều rồi, chờ tiếng tít tiêu thôi 😀


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
ThienVuHoa
22-Mar 2019 Friday 4:20 PM (88 days ago)            #52
Senior Member


Posts: 975
Liked By: 384
Joined: 22 Mar 19
Followers: 7


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
80% các trận đấu của cả 4 đội đều có ít nhất 1 bàn thắng trong H1. 
Thật quá đen đủi nếu 2 trận này đều ị 0-0. 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:27 PM (88 days ago)            #53
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Dicle university 0-0; over 1 1/4ft


2-0 em đã về 😍
Hơn 35' mà nữ im rẻ 🙄,h2 múc over ft à em Cái


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:28 PM (88 days ago)            #54
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by ThienVuHoa:

80% các trận đấu của cả 4 đội đều có ít nhất 1 bàn thắng trong H1. 
Thật quá đen đủi nếu 2 trận này đều ị 0-0. 


Không lẽ em Cái lừa hay 🙄


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
ThienVuHoa
22-Mar 2019 Friday 4:30 PM (88 days ago)            #55
Senior Member


Posts: 975
Liked By: 384
Joined: 22 Mar 19
Followers: 7


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

Không lẽ em Cái lừa hay 🙄
Khả năng nó sẽ không cho bù giờ. Đầu H2 sẽ nổ sớm 1 bàn. Kịch bản nó hay thế lắm 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:32 PM (88 days ago)            #56
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Ataturb University 1-0; over 1.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:33 PM (88 days ago)            #57
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by ThienVuHoa:

Khả năng nó sẽ không cho bù giờ. Đầu H2 sẽ nổ sớm 1 bàn. Kịch bản nó hay thế lắm 


Chín xác nên múc over ft sớm


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:36 PM (88 days ago)            #58
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Adelaide university 0-0; HT over 0.5


Đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:37 PM (88 days ago)            #59
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Salisbury -1/4 & over 2.5 ft Over HT 1/2 nhồi nhẹ nhẹ và nhẹ


Đi bụi over HT 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:44 PM (88 days ago)            #60
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Ataturb University 1-0; over 1.5ft


1-1 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
ThienVuHoa
22-Mar 2019 Friday 4:48 PM (88 days ago)            #61
Senior Member


Posts: 975
Liked By: 384
Joined: 22 Mar 19
Followers: 7


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
2 con U20 còn nổ nữa. 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:48 PM (88 days ago)            #62
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Nhật,Trùng chấp cao khó vào under thì thở oxy, thằng South Mel không vào được thì liên tục nỗ 😂


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:52 PM (88 days ago)            #63
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Salisbury (w) over 1.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
vietsov
22-Mar 2019 Friday 4:53 PM (88 days ago)            #64
Veteran Member


Posts: 1453
Liked By: 787
Joined: 22 Jun 15
Followers: 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Salisbury (w) over 1.5ftNguy hiểm
 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:54 PM (88 days ago)            #65
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
O.cannons 1-1; over 2.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:55 PM (88 days ago)            #66
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by vietsov:

Nguy hiểm
 


Nhẹ over ft à


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
ThienVuHoa
22-Mar 2019 Friday 4:58 PM (88 days ago)            #67
Senior Member


Posts: 975
Liked By: 384
Joined: 22 Mar 19
Followers: 7


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi vietsov:
Nguy hiểm
Đang định cm thì thấy close rồi anh. Mở ra chém gió đi huynh 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 4:58 PM (88 days ago)            #68
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Adelaide university over 1.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
vietsov
22-Mar 2019 Friday 4:59 PM (88 days ago)            #69
Veteran Member


Posts: 1453
Liked By: 787
Joined: 22 Jun 15
Followers: 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Adelaide university over 1.5ftHợp ý mình
 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:01 PM (88 days ago)            #70
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by ThienVuHoa:

Đang định cm thì thấy close rồi anh. Mở ra chém gió đi huynh 


Đang còn over 1 kìa


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
ThienVuHoa
22-Mar 2019 Friday 5:02 PM (88 days ago)            #71
Senior Member


Posts: 975
Liked By: 384
Joined: 22 Mar 19
Followers: 7


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

Đang còn over 1 kìa
Em dưới à. Tính đợi e bướm trên xuống 1,25 thì nó nổ mẹ rồi. 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:07 PM (88 days ago)            #72
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

O.cannons 1-1; over 2.5


Chết thằng này 🙄


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
ThienVuHoa
22-Mar 2019 Friday 5:07 PM (88 days ago)            #73
Senior Member


Posts: 975
Liked By: 384
Joined: 22 Mar 19
Followers: 7


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
 • LIVE65:47
  Tài 1.5

  Salisbury Inter [W] vs FFSA NTC Girls [W]

  Tài/Xỉu Cược trực tuyến [0 : 0]
 • 0.91
  LIVE64:58

  Tài 1.75

  Adelaide University [W] vs Fulham United FC [W]

  Tài/Xỉu Cược trực tuyến [0 : 0]
 • 1.13
  LIVE92:18

  Tài 6.5

  Pascoe Vale SC U20 vs South Melbourne U20

  Tài/Xỉu Cược trực tuyến [2 : 4]
 • 0.68
  LIVE90:48

  Tài 2.5

  Oakleigh Cannons U20 vs Heidelberg United U20

  Tài/Xỉu Cược trực tuyến [1 : 1]

Đứt con xiên vì thằng kia, cay thật


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:14 PM (88 days ago)            #74
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Port Mel.K 0-1; over HT 1.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
vietsov
22-Mar 2019 Friday 5:16 PM (88 days ago)            #75
Veteran Member


Posts: 1453
Liked By: 787
Joined: 22 Jun 15
Followers: 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Port Mel.K 0-1; over HT 1.5
Nguy hiểm


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:16 PM (88 days ago)            #76
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by ThienVuHoa: • LIVE65:47

  Tài 1.5  Salisbury Inter [W] vs FFSA NTC Girls [W]

  Tài/Xỉu Cược trực tuyến [0 : 0]
 • 0.91

  LIVE64:58

  Tài 1.75  Adelaide University [W] vs Fulham United FC [W]

  Tài/Xỉu Cược trực tuyến [0 : 0]
 • 1.13

  LIVE92:18
  Tài 6.5


  Pascoe Vale SC U20 vs South Melbourne U20

  Tài/Xỉu Cược trực tuyến [2 : 4]
 • 0.68

  LIVE90:48

  Tài 2.5  Oakleigh Cannons U20 vs Heidelberg United U20

  Tài/Xỉu Cược trực tuyến [1 : 1]Đứt con xiên vì thằng kia, cay thật


Wow tiết nhỉ,đang sáng


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
ThienVuHoa
22-Mar 2019 Friday 5:19 PM (88 days ago)            #77
Senior Member


Posts: 975
Liked By: 384
Joined: 22 Mar 19
Followers: 7


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
 • LIVE77:31
  Tài 1.5

  Salisbury Inter [W] vs FFSA NTC Girls [W]

  Tài/Xỉu Cược trực tuyến [1 : 0]
 • 0.86
  LIVE29:47

  Tài 1.75

  Hume City vs Dandenong City

  Tài/Xỉu Hiệp 1 Cược LIVE [1 : 0]
 • 0.97
  LIVE31:49

  Tài 1.75

  Melbourne Knights vs Port Melbourne

  Tài/Xỉu Hiệp 1 Cược LIVE [1 : 0]
 • 2.30
  LIVE48:09

  Tài 1.5

  China U23 vs Laos U23

  Tài/Xỉu Hiệp 1 Cược LIVE [1 : 0]
 • 0.81
  LIVE76:42

  Tài 2

  Adelaide University [W] vs Fulham United FC [W]

  Tài/Xỉu Cược trực tuyến [1 : 0]

Bướm ơi, cố lên em. 2 bàn nữa thôi mà. Cho ăn cái xiên 5 lấy vốn ủng hộ U23 nào 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:20 PM (88 days ago)            #78
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Salisbury (w) over 1.5ft


2-0 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:26 PM (88 days ago)            #79
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Port Mel.K 0-1; over HT 1.5


0-2 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
ThienVuHoa
22-Mar 2019 Friday 5:27 PM (88 days ago)            #80
Senior Member


Posts: 975
Liked By: 384
Joined: 22 Mar 19
Followers: 7


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ThienVuHoa:
 • LIVE77:31
  Tài 1.5

  Salisbury Inter [W] vs FFSA NTC Girls [W]

  Tài/Xỉu Cược trực tuyến [1 : 0]
 • 0.86
  LIVE29:47

  Tài 1.75

  Hume City vs Dandenong City

  Tài/Xỉu Hiệp 1 Cược LIVE [1 : 0]
 • 0.97
  LIVE31:49

  Tài 1.75

  Melbourne Knights vs Port Melbourne

  Tài/Xỉu Hiệp 1 Cược LIVE [1 : 0]
 • 2.30
  LIVE48:09

  Tài 1.5

  China U23 vs Laos U23

  Tài/Xỉu Hiệp 1 Cược LIVE [1 : 0]
 • 0.81
  LIVE76:42

  Tài 2

  Adelaide University [W] vs Fulham United FC [W]

  Tài/Xỉu Cược trực tuyến [1 : 0]

Bướm ơi, cố lên em. 2 bàn nữa thôi mà. Cho ăn cái xiên 5 lấy vốn ủng hộ U23 nàoNổ đi, không xả đâu, đầu trận chấ[ 2,25 mà cả trận 1 goal ???  


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:29 PM (88 days ago)            #81
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Altay FK 0-0: over HT 0.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:30 PM (88 days ago)            #82
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by ThienVuHoa:

Nổ đi, không xả đâu, đầu trận chấ[ 2,25 mà cả trận 1 goal ??? 
 


Cũng đang chờ tít tiêu 😄


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
kurotopii
22-Mar 2019 Friday 5:31 PM (88 days ago)            #83
Active Member


Posts: 205
Liked By: 62
Joined: 24 Feb 19


Tipsters
Championship:
AB$: 1,232,812.50
Ranked:
#496

 
bro Hinh xem giùm trận Nhật có nên vào tài 3t5 ko a


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 68,889,375 Tổng số thành viên: 2031
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:31 PM (88 days ago)            #84
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Altay FK 0-0: over HT 0.5


1-0 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:32 PM (88 days ago)            #85
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by kurotopii:

bro Hinh xem giùm trận Nhật có nên vào tài 3t5 ko a


Ừ để soi


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:33 PM (88 days ago)            #86
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

Adelaide university over 1.5ft


Em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
ThienVuHoa
22-Mar 2019 Friday 5:35 PM (88 days ago)            #87
Senior Member


Posts: 975
Liked By: 384
Joined: 22 Mar 19
Followers: 7


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi kurotopii:
bro Hinh xem giùm trận Nhật có nên vào tài 3t5 ko a
Canh xuống 3 hòa và 2 hòa ổn hơn. Dự 3-0 


_--------_

   Like     
kurotopii
22-Mar 2019 Friday 5:35 PM (88 days ago)            #88
Active Member


Posts: 205
Liked By: 62
Joined: 24 Feb 19


Tipsters
Championship:
AB$: 1,232,812.50
Ranked:
#496

 
ok bro, h1 Nhật nó ép 100% mà dứt điểm tệ qá, nó mà ghi đc 1 trái sẽ giải tỏa 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 68,889,375 Tổng số thành viên: 2031
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:38 PM (88 days ago)            #89
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by kurotopii:

bro Hinh xem giùm trận Nhật có nên vào tài 3t5 ko a


Sợ không được,xưa ăn 5,7 không , điều kiện H1 ăn 2. Giờ giỏi lắm 3, bỏ đi múc mã khác.


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 5:46 PM (88 days ago)            #90
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Mã Nhật Cái ép con quá, nằm dưới ăn ít trên thì chấp cao. Thôi tìm cỏ ăn 😜


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 6:02 PM (88 days ago)            #91
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
O.cannons 1-0; over HT 1.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 6:05 PM (88 days ago)            #92
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
West Adelaide 0-0; over HT 0.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
ThienVuHoa
22-Mar 2019 Friday 6:09 PM (88 days ago)            #93
Senior Member


Posts: 975
Liked By: 384
Joined: 22 Mar 19
Followers: 7


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Điếm thật. mình đánh tỉ số 5-0 Japan. Lúc lên 3-0, mình vào đánh 7-0 với 8-0 mà nó không cho vào luôn 


_--------_

   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 6:10 PM (88 days ago)            #94
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

West Adelaide 0-0; over HT 0.5


Thêm over 2 FT


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 6:11 PM (88 days ago)            #95
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by ThienVuHoa:

Điếm thật. mình đánh tỉ số 5-0 Japan. Lúc lên 3-0, mình vào đánh 7-0 với 8-0 mà nó không cho vào luôn 


Cái mà 😄


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 6:12 PM (88 days ago)            #96
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Thái Lan over 2ft x2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 6:14 PM (88 days ago)            #97
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

O.cannons 1-0; over HT 1.5


1-1 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 6:16 PM (88 days ago)            #98
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
quote originally posted by hinh:

West Adelaide 0-0; over HT 0.5


1-0 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 6:43 PM (88 days ago)            #99
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Bangladesh police 0-0; over 0.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
hinh
22-Mar 2019 Friday 6:44 PM (88 days ago)            #100
Silver Member


Posts: 16886
Liked By: 6085
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,225,625
Ranked:
#513

 
Nhật Bản over HT 0.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #14 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 9,341,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------
Thread is Locked

This Discussion has been locked.
Share this topic on:Change Timezone:   
 
93.3 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2019 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

54.147.29.160