Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.bid | asianbookie.bid | | (Bookmark CTRL+D)

SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 254554 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Ngày Hoa Nở

   » CHAT Now! « [ 149 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: Ngày Hoa Nở       - Views: 640 Change Timezone:
baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 12:45 PM (47 days ago)
boyanhsaodem, LêBình, betfordebit and 2 others  5 Likes  
              #1
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
Chúc troàn thể ae có 1 buổi chiều thật rực rỡ....!!!


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
 
boyanhsaodem, LêBình, betfordebit and 2 others  5 Likes  
 Like     

Advertisement

baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 12:52 PM (47 days ago)            #2
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
1-0

1H 20'

Fukuoka University

Hokkaido University of Education Iwamizawa

Hòa
Khởi động
 Home -1/4 HT


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
   Like     
baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 1:17 PM (47 days ago)            #3
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi baphuc:
1-0

1H 20'

Fukuoka University

Hokkaido University of Education Iwamizawa

Hòa
Khởi động
 Home -1/4 HT
khởi động k thành


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
   Like     
Craven A 11-Dec 2019 Wednesday 1:24 PM (47 days ago)            #4
Veteran Member


Posts: 1645
Liked By: 613
Joined: 02 Sep 12
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi baphuc:

khởi động k thànhH2 sao bros
 


_--------_

   Like     
baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 1:34 PM (47 days ago)            #5
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
1-0

H.Time

Fukuoka University

Hokkaido University of Education Iwamizawa

Hòa
HOME -1/2 FT x2


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
   Like     
baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 1:34 PM (47 days ago)            #6
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Craven A:
H2 sao brosvẫn đi home. Tin home sẽ win 2-0 trởi lên
 


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
   Like     
baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 2:17 PM (47 days ago)            #7
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi baphuc:
1-0

H.Time

Fukuoka University

Hokkaido University of Education Iwamizawa

Hòa
HOME -1/2 FT x2


3-0

2H 41'

Fukuoka University

Hokkaido University of Education Iwamizawa
Lừa nhau ah. Đóng hòm
 


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
   Like     
Craven A 11-Dec 2019 Wednesday 2:33 PM (47 days ago)            #8
Veteran Member


Posts: 1645
Liked By: 613
Joined: 02 Sep 12
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi baphuc:
3-0

2H 41'

Fukuoka University

Hokkaido University of Education Iwamizawa
Lừa nhau ah. Đóng hòm
 


_--------_

   Like     
baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 4:01 PM (47 days ago)            #9
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
TRỰC TIẾP04:30PM

Persela Lamongan

PSS Sleman

Hòa

 
Under 1 HT 
 


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
 
LêBình and betfordebit  2 Likes  
 Like     
baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 4:25 PM (47 days ago)            #10
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi baphuc:
TRỰC TIẾP04:30PM

Persela Lamongan

PSS Sleman

Hòa

 
Under 1 HT 
 


cố gắng ngồi cùng ae 4 kèo Full nhé.....

 


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
   Like     
baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 5:17 PM (47 days ago)            #11
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi baphuc:
TRỰC TIẾP04:30PM

Persela Lamongan

PSS Sleman

Hòa

 
Under 1 HT 
 


0-0

H.Time

Persela Lamongan

PSS Sleman

Hòa
Đóng hòm
 


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
 
Gangto  1 Likes  
 Like     
thanhtunguce 11-Dec 2019 Wednesday 5:18 PM (47 days ago)            #12
Master Member


Posts: 2053
Liked By: 276
Joined: 15 Oct 11
 


Tipsters
Championship:
AB$: 990,000
Ranked:
#1359

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi baphuc:
TRỰC TIẾP04:30PM

Persela Lamongan

PSS Sleman

Hòa

 
Under 1 HT 
 


Ăn. Theo 2 mã ăn hêt
 

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi thanhtunguce luc 11/12/2019 at 5:19 PM


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ASIANBOOKIE VIETNAM
(Est. Sep 2007)

Hạng của đội: #6 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 43,420,138 Tổng số thành viên: 857
 
Pep2005  1 Likes  
 Like     
betfordebit 11-Dec 2019 Wednesday 5:26 PM (47 days ago)            #13
Veteran Member


Posts: 1896
Liked By: 1286
Joined: 10 Jan 19
Followers: 21


Tipsters
Championship:
AB$: 610,000
Ranked:
#2756

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi baphuc:
0-0

H.Time

Persela Lamongan

PSS Sleman

Hòa
Đóng hòm


Hay quá pro

 


_--------_

 
baphuc  1 Likes  
 Like     
baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 5:27 PM (47 days ago)            #14
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
0-0

H.Time

Persela Lamongan

PSS Sleman

Hòa
Over 1.5 FT


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
thanhtunguce 11-Dec 2019 Wednesday 5:31 PM (47 days ago)            #15
Master Member


Posts: 2053
Liked By: 276
Joined: 15 Oct 11
 


Tipsters
Championship:
AB$: 990,000
Ranked:
#1359

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi baphuc:
0-0

H.Time

Persela Lamongan

PSS Sleman

Hòa
Over 1.5 FT
Home thăng keo k cậu?


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ASIANBOOKIE VIETNAM
(Est. Sep 2007)

Hạng của đội: #6 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 43,420,138 Tổng số thành viên: 857
 
baphuc  1 Likes  
 Like     
baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 5:33 PM (47 days ago)            #16
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi thanhtunguce:

Home thăng keo k cậu?Mình nghĩ 1-1. hoặc 0-1. Ý kiến cá nhân thôi nhé. Chúc bro may mắn
 


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
   Like     
baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 6:12 PM (47 days ago)            #17
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
ảo


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
   Like     
baphuc 11-Dec 2019 Wednesday 6:19 PM (47 days ago)            #18
*Gold Member*


Posts: 22051
Liked By: 16297
Joined: 08 May 12
Followers: 26
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,265,000
Ranked:
#522

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi baphuc:
0-0

H.Time

Persela Lamongan

PSS Sleman

Hòa
Over 1.5 FT


sorry ae

 


_--------_
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí
Nào phải cứ khóc là đau
Cười là hạnh phúc
Giúp đỡ là tốt bụng
Tàn nhãn là phũ phàng....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
MIỀN TRUNG DẤU YÊU
(Est. Aug 2017)

Hạng của đội: #50 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,880,312 Tổng số thành viên: 8
   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Ngày Hoa Nở

Share this topic on:Change Timezone:   
 
26.3 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2020 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

18.232.51.247